ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : การแข่งขันบรรยายธรรม
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงฐิติภา ลาไธสง
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2562,19:32   อ่าน 216 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันวาดภาพสารานุกรม ครั้งที่ 7 ที่ จังหวัด อุบลราชธานี
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.สุขสันสนีย์ บุญลี น้องแก้ม
โพสเมื่อ : 14 พ.ย. 2558,23:39   อ่าน 640 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงงานคอมพิวเตอร์ CAI เรื่อง ระบบอินเตอร์เน็ต
ชื่อนักเรียน : 1.เด็กหญิง เฟื่องศจี นารีรัมย์ เลขที่7 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 2558,06:49   อ่าน 1084 ครั้ง