ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสุภาวดี ยะสะกะ
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

นางสาวพัชรนันท์ มาติยา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2