ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๘๔ พรรษา จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓
วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๘๔ พรรษา จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ จัดขึ้นเพื่อให้เด็กนักเรียนได้กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก ในความสามารถด้านต่างๆ และยังเป็นการส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดี เพื่อที่จะได้เติบโตเป็นเยาวชนและผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้า ดั่งคำขวัญวันเด็ก ประจำปี ๒๕๖๓ ของนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้กล่าวไว้ว่า "เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย"
โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 2563,11:36   อ่าน 113 ครั้ง