ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน จ.เชียงใหม่
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน จ.เชียงใหม่ ในกลุ่มโรงเรียนสังวาลย์วิทย์และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๘๔ พรรษา (ติว O-NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 4-5 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โพสเมื่อ : 04 ม.ค. 2563,17:09   อ่าน 148 ครั้ง