ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการค่ายส่งเสริมทักษะชีวิตลูกเสือพระราชาและทักษะอาชีพสำหรับนักเรียน เพื่อกลุ่มสังวาล การอบรมทักษะอาชีพเชิงปฏิบัติการ ๑๐ อาชีพที่ยั่งยืนและรักษ์สิ่งแวดล้อม
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๘ถ พรรษา จัดโครงการค่ายส่งเสริมทักษะชีวิตลูกเสือพระราชาและทักษะอาชีพสำหรับนักเรียน เพื่อกลุ่มสังวาล การอบรมทักษะอาชีพเชิงปฏิบัติการ ๑๐ อาชีพที่ยั่งยืนและรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมีกิจกรรมฝึกอาชีพทั้งหมด5 อาชีพ 
1.กิจกรรมการทำปุ๋ยอินทรีย์
2.กิจกรรมการทำเหรียญโปรยทาน
3.กิจกรรมการนวดแผนไทย
4.กิจกรรมการสานตะกร้า
5.กิจกรรมการทำขนมไทย(ขนมชั้น
โดยมีวิทยาการจากผู้ที่เชี่ยวชาญและมีความรู้ มาให้ความรุ้แต่ละกิจกรรมเป็นการสอนเพื่อต่ออาชีพทางเลือกให้กับนักเรียนได้หารายได้เสริม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวทำให้นักเรียนที่ได้เข้าร่วม ได้รับความรู้สร้างสรรค์ผลงานอย่างตั้งใจและสนุกสนาน
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2562,11:22   อ่าน 604 ครั้ง