ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๘๔ พรรษา อบรม เรื่อง "รณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน"
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๘๔ พรรษา คณะุผู้บริหาร บุคลากร และนักเรียน ต้องขอขอบพระคุณ ทางคณะวิทยากร กองพลทหารราบที่ 3 กองทัพภาคที่ 2 ชุดที่ 1 (ขุนศึกสองหนึ่ง) ค่ายสุรนารี จ.นครราชสีมา ที่ได้มาให้ความรู้ "รณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน" เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 2562,22:09   อ่าน 189 ครั้ง