ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๘๔ พรรษา พร้อมด้วยสมาชิกตำบลดงหมู ร่วมงานมหกรรมสุขภาพดี วิถึคนหว้านใหญ่ "
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 นักเรียนโรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๘๔ พรรษา พร้อมด้วยสมาชิกตำบลดงหมู ร่วมงานมหกรรมสุขภาพดี วิถึคนหว้านใหญ่ " รณรงค์ป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งถุงน้ำดี ร่วมแข่งขันกิจกรรมต่างๆ ได้รับรางวัลดังนี้
#รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1การประกวดวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ป.1-3 เด็กหญิงพิมพ์ประภัทร พลโลม ชั้นป.3
#รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3การประกวดวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ป.4-6 เด็กชายวชิระศักดิ์ แก้วดี ชั้น ป.6
#รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ป.4-6 เด็กหญิงอริศรา กุลอัก ชั้นป.6
#รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดการประกอบอาหาร ระดับชั้น ป.4-6 
1.ด.ญ.สิริญญา เรืองสาย ป.6
2.ด.ญ.เพ็ญพิชชา สุวรรณกูฏ ป.6
3.ด.ญ.อารีรัตน์ ปุยฝ้าย ป.6
4.ด.ญ.ชญานันท์ จันทร์โสภา ป.6
5.ด.ญ.เกวริน ตะวังทัน ป.6
ณ ที่ว่าการอำเภอหว้านใหญ่
โพสเมื่อ : 27 ก.ค. 2562,21:42   อ่าน 245 ครั้ง