ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ร่วมถือป้ายรณรงค์ กำจัดยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก ในชุมชนหมู่ที่ 2 ต.ดงหมู อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร
วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30น. โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๘๔ พรรษา ร่วมกิจกรรมรณรงค์กำจัดยุงลายป้องกันไข้เลือดออก 
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา(ม.1-3)ไปร่วมกิจกรรมกับชุมชน(อสม.)ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนิคมเกษตร
นักเรียน ป.4-ป.6 ร่วมถือป้ายรณรงค์ กำจัดยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก ในชุมชนหมู่ที่ 2 ต.ดงหมู
เวลา 14.30 น. ทีมงาน รพสต.ดงหมู อสม. นักเรียนโรงเรียนสมเด็จฯ ทุกคน ร่วมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ภายในโรงเรียนสมเด็จฯ และพ่นยาหมอกควันกำจัดยุงลายในโรงเรียน
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2562,10:04   อ่าน 309 ครั้ง