ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การอบรมการจัดทำฐานข้อมูลโครงการโรงเรียนสุจริต
การอบรมการจัดทำฐานข้อมูลโครงการโรงเรียนสุจริตเพื่อเตรียมการรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา รุ่นที่ 3 อำเภอหว้านใหญ่ อำเภอนิคมคำสร้อย อำเภอดอนตาล วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมคุรุมุกดา สพป.มุกดาหาร
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 2562,21:12   อ่าน 177 ครั้ง