ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
งานปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียน

ได้พบพานกัลยาณมิตรสนิทเถียง
เคยร่วมเรียงเคียงสุขทุกห่งหน
แม้นล้มลุกคลุกคลานมิปริบ่น
สู้อดทนค้นหาฟันฝ่าไป

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ร่วมจัดงานปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

โพสเมื่อ : 08 เม.ย. 2562,13:36   อ่าน 198 ครั้ง