ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การแข่งขันสวดมนต์หมู่สรภัญญะฯและบรรยายธรรม
โรงเรียนสมเด็จพระศรีพระศรีนรินทราบรมราชชนนี ๘๔ พรรษา ร่วมการแข่งขันสวดมนต์หมู่สรภัญญะฯและบรรยายธรรม ระดับ ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ผลการแข่งขันบรรยายธรรม ระดับประถมศึกษา ชนะเลิศอันดับ1 เด็กหญิงฐิติภา ลาไธสง. ระดับม.1-3 รองชนะเลิศอันดับ 3 เด็กชายคุณวุฑ ผาระกัน
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2562,19:36   อ่าน 215 ครั้ง