ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
เด็กและเยาวชนไทย ห่างไกลจากภัยล่วงละเมิด
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 มูลนิธิคิดเพื่อเด็กส่งเสริมให้เยาวชนไทยรู้เท่าทันภัยสังคม ได้มาให้ความรู้ ข่าวสาร วิธีการป้องกันและดูแลตนเองจากการล่วงละเมิดเด็ก. เพื่อให้เด็กและเยาวชนไทย ห่างไกลจากภัยล่วงละเมิด. ทางโรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทรรบรมราชชนนี ๘๔ พรรษา ต้องขอขอบพระคุณมา ณ โอกาศนี้
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2562,19:29   อ่าน 208 ครั้ง