ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประชุมชี้แจงการสอบ NT-RT
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหว้านใหญ่ นำโดยท่านประธานเครือข่าย นายบรม บำรุงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๘๔ พรรษา ได้จัดประชุมชี้แจง คณะอนุกรรมการทดสอบความสามารถขั้นพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ #NT ป.3 และคณะอนุกรรมการประเมินความสามารถด้านการอ่าน #RT ป.1 ณ โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๘๔ พรรษา
โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 2561,10:55   อ่าน 192 ครั้ง