ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
25 พ.ย. 56 พิธีรำลึกวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
นายบรม บำรุงสวัสดิ์ ประธานในพิธี พร้อมด้วย ผู้บังคับบัญชากองลูกเสือ นำคณะกองลูกเสือ ในโรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๘๔ พรรษา จำนวนกว่า 100 คน ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ที่ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๘๔ พรรษา ต.ดงหมู อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร เพื่อน้อมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้ทรงพระราชทานให้กำเนิดลูกเสือไทย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เมื่อครั้งพระชนมายุ 13 พรรษา ได้เสด็จไปทรงศึกษา ณ ประเทศอังกฤษ และได้ทรงทราบเรื่องราวการสู้รบ เพื่อรักษาเมืองมาฟิคิง ของลอร์ดเบเดน โพเอลล์ ที่ได้จัดตั้งกองทหารเด็กเป็นหน่วยสอดแนมช่วยรบ ในการรบกับพวกบัวร์ จนประสบชัยชนะ และเมื่อพระองค์เสด็จนิวัติสู่ประเทศไทย จึงได้ทรงจัดตั้งกองเสือป่าขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อฝึกหัดให้ข้าราชการ และพลเรือน ได้เรียนรู้วิชาทหาร เพื่อเป็นคุณประโยชน์ต่อบ้านเมือง รู้จักระเบียบวินัย มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และด้วยสายพระเนตรที่ยาวไกล ทรงเล็งเห็นว่าเมื่อฝึกผู้ใหญ่เป็นเสือป่า เพื่อเตรียมพร้อมในการช่วยเหลือชาติบ้านเมืองแล้ว เห็นสมควรที่จะมีการฝึกเด็กชายปฐมวัย ให้มีความรู้ทางเสือป่าด้วย เมื่อเติบโตขึ้นจะได้รู้จักหน้าที่ และประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยในเวลาต่อมา เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2454 พร้อมให้กำหนดข้อบังคับลักษณะปกครองลูกเสือขึ้น รวมทั้งพระราชทาน คำขวัญให้ลูกเสือว่า "เสียชีพ อย่าเสียสัตย์" จากครั้งนั้น.......
โพสเมื่อ : 22 พ.ย. 2560,11:44   อ่าน 449 ครั้ง