ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการอบรมครูแนะแนวและนำเสนอผลงาน

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนายบรม บำรุงสวัสดิ์ คุณครูนงลักษณ์ เมืองโคตร คุณครูนภาพร ฉัตรภรณ์พร้อมตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมครูแนะแนวและนำเสนอผลงาน "พี่น้องสองแบบ" #หมอดินน้อย #ผลผลิตจากลูกปัด ณ โรงเรียนมุกดาลัย

โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 2560,15:02   อ่าน 209 ครั้ง