ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลบุคลากร

 

ผู้อำนวยการโรงเรียนชื่อ   นายบรม  บำรุงสวัสดิ์

บุคลากรโรงเรียน   มีจำนวนทั้งสิ้น    24  คน

ข้อมูลนักเรียน       


    นักเรียน   มีจำนวนทั้งสิ้น    304   คน