ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา และนักเรียน
โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี๘๔พรรษา